Aktivnega obzalovanja blagajne

Vsi davkoplačevalci, ki so dolžni evidentirati prodajo proizvodov in storitev s pomočjo blagajne, se popolnoma zavedajo situacije med sedanjostjo, koliko podrobnih zahtev do lastnine in tudi storitve zadevnih naprav mora opraviti. S pijačo med takšnimi pogoji je priporočljivo opravljati redne tehnične preglede blagajne. Kaj se nanaša na to in v kolikšni meri naj bo izpolnjeno? Kaj je davčna blagajna in tehnični pregled? O tem v nadaljevanju.

Money AmuletMoney Amulet - Moč privlačnosti denarja in sreče!

V skladu z Zakonom o davku na dodano vrednost morajo biti blagajne predmet rednih tehničnih pregledov. Po tem datumu je bila ta faza podaljšana. Takšen pregled opravi dobra služba. Pred 1. decembrom 2008 so se tehnični pregledi blagajn povečali na letni rok. Pri ozaveščanju o trenutno veljavnih pravnih aktih morajo biti blagajne predmet fiskalizacije ali nedavnega pregleda vsaki dve leti. Če davčni zavezanec ne upošteva besede, da je zanj veljala sankcija. To med drugim vključuje možnost naložitve globe davčnemu zavezancu za davčna kazniva dejanja, saj se vprašanje, da se blagajna ne obravnava redno, obravnava kot neustrezno vodenje knjige. Takšna utemeljitev izhaja iz točke 61 § 3 k.kš.Vprašanje se razvija, v čigar roki omenja izvedbo takega pregleda? Seveda, gledanje trenutek v sodobni dejstvo drži davkoplačevalca, in ne na mestu. Lastnik blagajne novitus delio mora obvestiti službo o taki potrebi, ko je pregled dolgovan. Po drugi strani pa je služabnik vozovnice v skladu s členom 31 (1. V skladu s 4. členom odloka morajo blagajne v 5 dneh od obvestila opraviti obvezen tehnični pregled blagajne.Davčni zavezanec bi moral pomisliti tudi na to, da neupoštevanje roka za obvezne preglede blagajne povzroči potrebo po vračilu popusta od dneva nakupa. Takšni zavezanci so zavezani davkoplačevalcem, ki v roku treh let od dneva začetka evidentiranja prodaje blaga / storitev blagajne za tehnični pregled niso vzeli pravočasno.Če povzamemo, je treba opozoriti, da je za ohranitev datuma pregleda odgovoren le uporabnik.