Davcni urad za kmete

Obveznost vodenja evidenc preko elektronske naprave v finančni perspektivi dva tisoč sedemnajstega leta bo premaknila vse podjetnike, ki izvajajo gospodarsko kampanjo in trošijo naše blago in pomoč subjektom brez registrirane poslovne dejavnosti, tudi za kmete pavšaliste. Spremembe fiskalnih valut se izvajajo postopoma.

V dveh štirinajstem letu je zakonodajalec odpravil oprostitev obveznosti vodenja elektronskih evidenc do subjektov, med katerimi je opazil hude kršitve predpisov. Te kršitve so se v glavnem nanašale na podcenjevanje dejanskega prometa kampanj, izvedenih tako, da so se uvrstile v obseg 20 tisoč prometa, pri čemer ni bila izvedena obveznost vodenja evidenc o sreči in pomoči z uporabo blagajne posnet in plačila preko nje. Industrija, ki je po mnenju Ministrstva za finance najpogosteje trpela zaradi te vrste neprimernega vedenja, so bile avtomobilske metode, diagnostične postaje za vozila, zdravniki, zobozdravniki, frizerji in menze, vrnjene na ozemlju izobraževalnih ustanov in s temi upravljanimi institucijami. Zakonodajalec tudi trdi, da bo evidentiranje prometa od vseh poslovnih subjektov, ki zagotavljajo storitve za potrošnike brez registrirane finančne dejavnosti, in pavšalnih kmetov, dragocena poteza v projektu za povečanje preglednosti in privlačnosti trga, poleg tega pa zagotavlja lažje in boljše izvrševanje njihovih pravic pred potrošniškim sodiščem. Skupaj s četrtim odstavkom navedene uredbe so morale ustanove, ki opravljajo storitve za zamenjavo pnevmatik, strokovne izkušnje in svetovanje ter davčne svetovalce, frizerje in kozmetologe, hitro namestiti blagajno skupaj s prvim januarjem 2000, sedemnajstim letom. V drugih primerih so podjetniki, ki niso zajeti v posebnih predpisih, čas, ki je enak dvomesečnemu obdobju od prekoračitve omejitve 20 tisoč zlotov za namestitev blagajne.