Eesanje las za obeestvo

Moja sestra ljubi igranje z lasmi, lahko jo ¾gate veè dni in tudi naèrtujete z njo. Seveda je vpletena, da si ¾eli, da bi vse bilo videti popolno, lahko uredi eno pletenico ducat ali veèkrat, tako da jih nenehno obdaja, ali pa jih pritrjuje s posnetki. Najbolj u¾iva v ¹olskih nastopih in se pripravlja na njih. Njena nova vloga kot Princess Joker je bila prav tako prijazna in zahtevala popolno prièesko in obleko. Ob stiku je moja mama pletila na ducate pletenic s pritrjenimi loki. Potem je ta èudovita deklica rekla ne, ne in ¹e enkrat. Pogledala bom daleè v kodrastih laseh ... in zaèelo se je. ©tirideset pet minut overclockinga in njihovo ciljanje. Izgledala je lepo kot dobra princesa. In ko je komunicirala z razvajenimi dekleti, se je zelo hitro spremenila. Ne glede na dejstvo, da je od zaèetka proizvodnje minilo ¾e skoraj dve uri. Nenadoma ... je popolnoma spremenila ideje, in v svojem govoru je bilo malo bolj "nieeee, ne ¾elim, da to storim, saj se ne spomnim princese, ki je njena su¾enjica veliko". Zahtevala je novo prièesko, lasje pa so se prerezali v perspektivi napolnjene koke. Na sreèo, seveda, kot je ustvarila zgoraj, imamo zdaj dogodek, da ji pripnemo lase, tako da je tudi ¹la hitro. Njena mati na eni strani pa je bila narejena tudi v kratkem èasu.

Preverite, kje kupiti lasnice