Kuhinjski rezalnik

Elektrièni rezalnik je zelo pomembna oprema v gastronomskih interesih. Vsakodnevno rezanje veè-gramskih kolièin drugih vrst zelenjave v roèni naèin bistveno poveèa porabo predmetov in podalj¹a èas priprave pred odprtjem restavracije ali èas priprave obroka v skupni hrani, kot so ¹ole, domovi za ostarele ali bolni¹nice.

Nakup rezalnika zelenjave, ki se bo uporabljal tudi kot rezalnik za sadje, je odlièna izbira.Ne glede na to, kako poteka gostinski obrat, je treba za profesionalno uporabo kupiti drobilnik. Odlikuje ga velika uèinkovitost (do 300 kg / h in odpornost, ima vse potrebne dokumente in dela ter je narejena iz prave oblike materialov, podatkov za stik s hrano. Pri skupinah je naprava posledica dejstva, da smo bili nerjavni in zavzeli magnetni varnostni sistem in motorno zavoro ter tako zagotovili varno servisno slu¾bo. Spomnimo se napajanja 230V, to je tako imenovanega moèi ali 400 V glede na va¹o elektrièno napeljavo.Zelenjavni rezalnik ima veliko razliènih, enostavno zamenljivih plo¹è, ki vplivajo na zelenjavo in sadje, lahko imajo obliko èipsa, rezine ali kocke, kot tudi posebno predjed za pripravo pomfrita. Loèena serija v obliki polmeseca je namenjena za rezanje zelenjave zelje in zelene, druga pa je namenjena dolgi zelenjavi. Na neki toèki lahko po potrebi izberemo naslednjo dodatno opremo.Naprave se ne sme uporabljati za namene, za katere ni namenjena, kot je rezanje sira.Pri nakupu pridelovalca zelenjave ne pozabite, da ni naprave velike velikosti, vendar obièajno tehta pribli¾no 30 kilogramov. Na trgu boste na¹li veliko izbiro podjetij in oblik, tako da ustrezna oprema ne bo povzroèila veliko te¾av.