Modna revija dior 2017

Prej¹njo soboto je bila razstava najnovej¹e zbirke lokalnega proizvajalca oblaèil. Dogodek je pritegnil veliko gledalcev, ki so zahtevali, da preverijo, kaj so se oblikovalci razvili za zavezujoèo sezono. Med obèinstvom smo lahko celo identificirali veè znanih osebnosti, novinarje in politike.Rafiniran prikaz je bil v najbli¾ji podrobnosti in vse je bilo narejeno brez ovir. Ob zdravljenju smo lahko obèudovali modele, ki predstavljajo èudovito, poletno, roèno izdelano oblaèilo. Uporabljali so popolnoma lahke in lahke tkanine z visoko barvnimi barvami, vkljuèno z bomba¾em, lanenim perilom in svilo. Na¹e novinarje so najbolj presenetili zraèni, pisani maksi krili, pripravljeni za kvaèkanje. Poleg njih so vznemirjali tudi èipke, romantiène obleke in bluze z nakitom in vezenim bikinijem. Do nedavnega so oblikovalci predlagali za ¾enske, med drugim, pletene klobuke z dobrimi kro¾i¹èi, okra¹ene s èipko in pisanimi cvetovi.Po koncertu je bila organizirana dra¾ba lepe poroène kreacije, ustvarjene posebej za sodobno prilo¾nost. Obleka je bila dana osebi, ki je morala ostati anonimna. Poleg tega je bilo na dra¾bi prodanih nekaj oblaèil iz najnovej¹e kolekcije. Dohodek od te prodaje bo prenesen v va¹o siroti¹nico. Poudariti je treba, da je podjetje z veseljem podprlo razliène dobrodelne in zdrave akcije. Njeni delodajalci so veèkrat pripravili za prodajo svoje blago, in to je predmet dra¾be, celo obisk doloèene tovarne.Predstavnik podjetja nam je povedal, da bo najnovej¹a kolekcija danes na poslovnem potovanju. Poleg tega je obvestil, da ima blagovna znamka predpostavko za spletno poslovanje, kjer bi bile poceni zbirke slab¹e od tistih v stacionarnih te¾avah.Dru¾insko podjetje za oblaèila je edini najveèji proizvajalec oblaèil na svetu. V regiji je nekaj tovarn. Zaposluje veè tisoè ljudi, predvsem v teh, ki so najbolj¹i krojaèi, krojaèi in arhitekti. Obèasno podjetje vodi zbirke v sodelovanju z vodilnimi poljskimi oblikovalci. Te zbirke so seveda zelo priljubljene, da so pred vstopom v trgovino tisti, ki so pripravljeni narediti dolgo èakalno vrsto zgodaj zjutraj. Te zbirke prihajajo iz istega dne.Rezultati tega imena so ¾e vrsto let u¾ivali velik vpliv med uporabniki, tako v rezultatih kot v tujini. Pi¹e o njej in ne opusti omembe samih nagrad, ki jih je prejela, in ki trdijo, da so sadovi najbolj popolna vrednost.

Oglejte si lastno trgovino: Za¹èitna oblaèila za enkratno uporabo