Modularno strukturo programa

PC trg Insoft je izjemno prilagodljiv program, tudi za manj¹o trgovino in supermarket - in vse dolgujemo modularni gradnji. Prvi modul je v velikosti ¾epa celo zaèetnika podjetnika. Razvojno moè podjetja lahko poveèamo z dodatnimi elementi. PC trg je dober za uporabo program, zaradi katerega ga prostovoljno doloèajo uporabniki. Najnovej¹a mo¾nost Pc Market 7 je programska oprema za velike trgovske verige.

Kaj boste dobili z uporabo PC trga?Ves èas boste vedeli, koliko zaslu¾i va¹a trgovina. Dober program, Cis bo ugotovil. Preverite, katere cilje kupci kupujejo najbolj ali pa jih sploh ne kupujejo. Program vam bo povedal, kateri ponudnik vam omogoèa najenostavnej¹e cene. Obièajno boste na tekoèem z zaraèunavanjem: kdo in koliko zdravil Than plaèate veè denarja. V vsakem trenutku bo program doloèil, koliko denarja premaknete v predalu denarja. Pri vnosu dobavnih dokumentov lahko prihranite veliko èasa. Vse kar morate storiti je, da jih bo va¹ ponudnik poslal & nbsp; vam prek interneta. Zaloge boste naredili hitrej¹i, ¹e posebej, èe uporabljate zbiralnik plaèil zbiralca. Nalepke lahko natisnete na policah sami in takoj. Za na¹o trgovino lahko izdelate tudi etiketo izdelka. Med dostavo jih bo program natisnil za nove izdelke. Zahvaljujoè sodelovanju s tiskalniki za èrtne kode, je tiskanje veè sto etiket za materiale stvar le nekaj sekund.

Na domaèem trgu programske opreme deluje veè enot za maloprodajna mesta. Najbolj priljubljeni projekti so: PC-Market, Merkury in Store 2000. Program PC-Market je najbolj zanimiv.

Namenjen je upravljanju trgovine, supermarketa, trgovca na debelo ali verige trgovin. To je veè kot tri tisoè prodajaln. Èista in enostavna za uporabo, nezavedno zdravljenje vam omogoèa upravljanje z blagom in seznamom potro¹nikov. Posebno pozornost si zaslu¾i bogato opremljen modul za analizo in poroèanje.

Izbira tega programa je doloèila veè dejavnikov. Najprej je pregleden, podpira ¹tevilne vrste komercialnih in skladi¹ènih dokumentov ter deluje brezhibno z davènimi napravami, ki so na voljo na trgu, in vsemi vrstami opreme, ki je pomembna v komercialnih tovarnah: etiketirne tehtnice, cenovni skenerji, zbiralci podatkov ali tiskalniki.