Nevarnost eksplozije metana

Tveganje eksplozije v ozadju dela ali novih priljubljenih prostorov je vprašanje, ki ga ni mogoče podcenjevati. Gradbeni zakon zahteva številne protieksplozijske zaščite v takšnih razredih in neuporaba le-teh je lahko vzrok za resno tragedijo. Apartmaji z različno izpostavljenostjo eksplozijski poti so različne hiše in proizvodne hale. Ob nesreči je vse, kar je težko: preprosti so vnetljivi plini, shranjeni iz jeklenk z velikimi zmogljivostmi, viri ognja, pogosto premalo prezračevanja. Vse to prispeva k možnosti eksplozije.

V zgoraj opisanih apartmajih je treba sprejeti dodatne previdnostne ukrepe. Izjemno pomembni so redni pregledi organizacije in redno odpravljanje vseh napak. Če se na primer obrabijo ščetke v električnem motorju, se bo v njem pojavilo pravo iskrenje, kar je nekajkrat bolj pomembno kot pri dobrem delu. Eksplozijska varnost vključuje tudi podroben pregled vseh jeklenk in vsebnikov, ki vsebujejo vnetljive pline in snovi. Netesna jeklenka z eksplozivnim plinom bi jo lahko hitro napolnila s sobo na koncu, ki se je pridružil eksploziji. Čeprav je treba pline najpogosteje povezati z zrakom v jasni koncentraciji, da lahko pride do eksplozije, te teme ni mogoče podcenjevati.

Druga oblika zaščite je zagotavljanje posebnih svetlobnih armatur in stikal za luči. Vsaka razsvetljava razsvetljave povzroči bliskovit skok v stikalu zaradi povečane porabe toka žarnice v glavni fazi svojega položaja. To pravijo tudi žarnice z žarilno nitko, kot tudi fluorescenčne sijalke. Takšna iskra je dovolj, da sproži eksplozijo v prisotnosti vnetljivega plina. Uporaba posebnih eksplozijsko varnih svetilk in stikal znatno zmanjša to tveganje, vendar je najpomembnejše vprašanje varno skladiščenje vnetljivih in eksplozivnih plinov in snovi.