Ozemljitev kabelskega zaslona

Mnogi ljudje se spra¹ujejo, ali se kupec slicer izplaèa. Vse se ¾eli pravilno uporabiti. Èe rezalnik ugotovi, da obstaja samo nova oprema, ki okrasi kuhinjski ¹tevec, bo nakup ustavljen. V uspehu, ko cenimo udobje, medtem ko v kuhinji imamo precej èasa, pripravljamo kosila in sladice, je nedvomno edinstvena mo¾nost!

Rezalnik je dragocena mo¾nost za redni no¾. Zahvaljujoè temu bomo v nekaj sekundah kosili kruh na celotni debelini delov. Enako velja za hladno meso in siri - enostavno in ustrezno ter predvsem estetsko. Vendar pa ni ravno to, kar poène, toda samo rezanje krovu in no¾ padeta v bitko.

Najpomembnej¹i elementiNajpomembnej¹i elementi rezila so rotacijska rezila z mo¾nostjo prilagoditve debeline rezanja, podajalnika in telesa. Rezila so lahko obèutljiva ali zrezana. Osnovni so idealni za rezanje sira in hladnega mesa, medtem ko so zrezani univerzalni. V idealnem primeru, ko so lopatice narejene iz utrjene, ker so bolj trpe¾ne. Ko gre za telo za rezanje, lahko i¹èemo tiste, ki so izdelani iz nerjaveèega ali titanskega ali telesa - plastika zadostuje za domaèo uporabo. Ta velja za podajalnik. Èe pogosto uporabljamo napravo, izberemo jeklo in plastièni pladenj bo delal za ljudi, ki bodo zmanj¹ali hrano manj pogosto. Prav tako je treba paziti na to, ali je rezalnik narezan - brez njega smo izpostavljeni ne natanènim rezanjem, ampak predvsem izgubi prstov.

Poleg osnovne opreme proizvajalci pogosto dodajajo tudi druge priljubljene pripomoèke v skup¹èini. Pijte med njimi je pladenj za narezane rezine - zahvaljujoè temu, da je rezanje bolj higienièno, in s tem, kako imamo nekaj èi¹èenja. ©e en barvni okus je ostrenje no¾ev ali kable za shranjevanje kabla.

Ali je slicer dragocen?Taka gospodinjska obièajno stane 150-400 PLN. Obstajajo tudi gradniki na trgu, njihova vrednost pa se giblje med 500 PLN in 1.500 PLN. Napredne naprave, namenjene predvsem trgovinam in restavracijam, so trenutno precej¹nji izdatki v vrstnem redu od 2000 do 5000 PLN. Po drugi strani jih kupite, ko jih pretvorimo v prihranjeni èas.