Prevod vaje

Med tolmačenjem in prevodom so zelo pomembne razlike. Prvi od teh je ravno čas samega prevoda. Kot lahko vidite, se tolmači danes pogovarjajo. Tolmačenje lahko izvajamo ne samo osebno, ampak tudi preko interneta ali po telefonu.

Pisni prevodi po navadi potekajo uro po tem, ko je besedilo napisano. V pisnih prevodih se prevajalci lahko temeljito seznanijo s številnimi koristnimi gradivi, zaradi česar so prevodi pomembnejši. Prevajalci v zadnjem drugačnem primeru imajo in možnost, da se posvetujejo s številnimi vsebinskimi strokovnjaki, tako da bo status članka tudi večji.

Druga razlika med tolmačenjem in pisanjem, kot lahko enostavno uganite, je stopnja natančnosti. Tolmači ponavadi poskušajo biti čim bolj pomembni, čeprav je moč izjem izjemno občutljiva in v resnici nemogoča. Težave nastanejo zlasti, če na vas hitro vplivate in morate izpustiti številne podrobnosti, ki so resnično zelo pomembne. Situacija je pri uspehu prevajanja povsem drugačna. Tu so prevajalci potrebni za veliko resno natančnost, saj imajo ljudje, ki so na voljo za prevajanje besedil, resnično dober čas, da razmislijo o vsaki besedi in razmišljajo.

Velika razlika je v igrah in trženju našega prevoda. Tolmači običajno morajo dobro poznati izvorni in ciljni jezik, da lahko tekoče izvajajo prevode v obe smeri, ne da bi pri tem uporabili kakršno koli pomoč. Dober tolmač bi moral imeti veliko uspešnih znanj, saj je njihovo delovanje zelo strogo in resnično igra izjemno pomembno funkcijo. Pri prevodih se od posameznih prevajalcev zahteva, da prevajajo le v določeni smeri, zato jim ni treba tekoče govoriti v dveh različnih jezikih. Ker pa je načrtovana ponudba storitev na velikem odru, je vredno spoznati tako jezike kot tudi kulturo določenega sveta in njegove osnovne jezikovne osnove. Zahvaljujoč takšnemu znanju bo bogato, da našim uporabnikom omogočimo strokovni vpliv v izjemno širokem obsegu, kar seveda pomeni bistveno večje prihodke.

Omeniti velja tudi, da se jeziki posameznih držav med drugim nenehno spreminjajo, zato bi moral vsak strokovni prevajalec slediti najnovejšim jezikovnim trendom v možnostih države.