Rezalnik 493 6

PsoridexPsoridex - Znebite se luskavice enkrat za vselej, u¾ivajte v ko¾i brez atopijskega vnetja in aken!

Imate majhen gastronomski problem, restavracijo in morda majhno trgovino? I¹èete rezalnik na dveh straneh: visoko skupino in ugodno ceno? Rezalnik Maga bo zadovoljil va¹e potrebe.

Rezalnik 612p izdeluje poljski proizvajalec, kar pomeni, da njegova pomembna vrednost ne vkljuèuje dodatnih stro¹kov za mednarodni prevoz. Ima storitev "v ozadju". To je zelo priljubljena za uporabo, in res izpolnjuje zmogljivosti, ki jih ponuja.

Èarobni rezalnik 612p je izdelek, ki se uporablja predvsem za rezanje preostalega mesa in telesa, lahko pa ga uporabimo za izdelavo rezin zelenjave ali sira. Iz rezine segajo do debeline od 0 do 28 mm, tako z zadovoljstvom dose¾emo tako s skoraj prozornimi rezinami visokokakovostnih narezkov kot s ¹irokimi rezinami mesa, na primer na ¾aru.

Rezalnik je moèan in zelo natanèen, njegova uporaba - v velikem sefu. Vsi elementi so dobro ohranjeni in pridobljeni iz tak¹nih trajnih, priljubljenih pri èi¹èenju in za¹èiti elementov. Mage rezalnik, ki se uporablja skupaj s prilo¾enimi navodili, izpolnjuje vsa prièakovanja in sanitarne zahteve. Vsako dejstvo tega orodja, ki ima svoboden odnos do hrane, je posledica nerjavnih toèk.

Ne boste se odloèili, da boste svoje klobase rezali kot "ostanke", ker va¹ rezalnik nima pomembnega kro¾nika? Z modelom 612p tega dejstva ne boste popolnoma obravnavali! To je rezalnik, ki bo rezal vse rezine dobro, z uporabo rezultatov, vstavljenih v mejo, in zmanj¹al morebitne izgube. Poleg tega, èe vsakiè, ko ugotovite, da se no¾ manj natanèno razre¾e, lahko vedno uporabite prilo¾eno ostrino in pripravite posodo, da ponovno zaceli "novo".