Rezalnik za kenwood

Noben rezalnik ne bo koristen, èe ni opremljen z uèinkovitimi rezili. Kot rezultat njegovega reda je rezanje, in brez no¾ev - niti ne premakniti! Morate jih naostriti in dejansko vzeti nekaj drugih rezil.

Najdete lahko ¹e veliko drugih trgovin, ki ponujajo podsklope, rezervne dele in no¾e za rezalnike drugaène oblike, kot tudi posamezne naprave. Preden se odloèimo za nakup no¾ev, je vredno pogledati na zelo malo mest, pri èemer posebno pozornost nameniti situaciji, stopnji moèi in izdelku, iz katerega so bili rezili. Obièajno se pridobivajo iz doloèene nerjavnosti, vendar so med seboj razdeljeni. Na voljo so tudi kromirane, krom-nikljeve in teflonske lamele, ki so bolj trpe¾ne, te¾je in izjemno moène za obrabo. Najpomembneje je, da imajo no¾i ustrezna potrdila, ki jim omogoèajo, da se nana¹ajo na hrano.

Druga stvar je, da najdete prave no¾e za svoj model rezalnika. Vse naprave imajo svoje dimenzije, zato so dol¾ina ali premer no¾ev in slog pritrdilnih elementov razlièna. Veliko trgovin ponuja cenej¹e alternative prvotnim rezilom, poznati blagovno znamko proizvajalca in znamko modela, tako da lahko prodajalec za nas izbere prave no¾e.

In kaj, èe se rezilo oslabi? Svojo moè lahko raz¹irimo tako, da jih predstavimo za ostrenje v posebnih rokah. Tovrstno obdelavo lahko veèkrat podvr¾emo no¾em, potem pa kupimo nove.Pri vsakodnevni uporabi se to obièajno ne poène zaradi nizke obrabe rezil. V gostinskih prostorih, podjetjih in gostinskih obratih pa je treba redno zamenjati ali izostriti no¾e.

Zanimiv predlog je nakup rezil za preprosto opremo v resniènej¹i vrednosti. Veliko podjetij ponuja popuste in popuste na ostrenje. To je prava mo¾nost za podjetnike in lastnike trgovin. Omogoèa vam shranjevanje in pridobivanje èasa skupaj. Namesto da kupite no¾e kjerkoli, in potem i¹èete kraje, ki ponujajo ostrenje, je vredno uporabiti pomoè podjetja.

Izbor no¾ev bo verjetno obstajal na zaèetku te¾ko, v miru dovolj podjetij hvali na¹e izdelke. Toda po dolgotrajni uporabi, rezalnik, ki ga imamo v obdobju, da ocenimo, ali je bil nakup za nas ali ne. Prej ali slej bomo na¹li nepozabno trgovino in pregledi bodo za nami.